Gospodarno in odgovorno 2018


GENERALNI POKROVITELJ

Program (PDF)

STROKOVNO POSVETOVANJE 2018

NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN
NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

Moravske Toplice, 05. in 06. APRIL 2018


FOTOGALERIJA


SMERNICE IN SKLEPI 2018


Pokrovitelji:

Zadnja sprememba strani: 11.04.2018

POSVETU NA POT

Problemi okolja so v Sloveniji tradicionalno deležni posebne pozornosti strokovnjakov, oblikovalcev politik, lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in druge širše javnosti. Stanje okolja se na splošno izboljšuje, vendar še je vedno zaskrbljujoče na posameznih področjih, predvsem glede kakovosti zraka. Potrebna je večja snovna učinkovitost pri ravnanju s surovinami in odpadki ter hitrejši napredek pri prilagajanju na podnebne spremembe.

Nacionalni program varstva okolja (do 2030), poleg dolgoročnih usmeritvah varstva okolja, daje velik poudarek krepitvi dialoga in sodelovanju med ključnimi akterji varstva okolja: upravni organi državne in lokalne uprave, NVO in institucijami znanja. Za doseganje ciljev varstva okolja bo potrebno reorganizirati usmerjanje lokalnega in regionalnega razvoja glede okoljskih in drugih relevantnih vsebin z enega mesta na državni ravni.

Kateri sinergijski učinki sodelovanja države in lokalnih skupnosti se lahko pričakujejo? Kakšna je družbena odgovornost lokalnih skupnosti do okolja? S kakšnimi finančnimi in kadrovskimi potenciali razpolagajo le-te razpolagajo? Na okoljskem posvetu bomo skupaj poiskali konkretne odgovore na zastavljena vprašanja.

 

Karel Lipič, predsednik organizacijskega odbora

Vsebina posveta je razdeljena na dve sekciji:

 1. SEKCIJA: Dialog na področju varstva okolja in dobre prakse snovne učinkovitosti
 2. SEKCIJA: Kakovost zraka

CILJI STROKOVNEGA POSVETA:

Dialog na področju varstva okolja in snovna učinkovitost

 • pomen vključevanja in krepitev dialoga med lokalno skupnostjo, državnimi organi, civilno družbo in podjetji, ki pomembno vplivajo na okolje,
 • predstavitev najustreznejših načinov in komunikacijskih orodij v primeru okoliščin, ki predstavljajo tveganje na področju okolja,
 • prikazati potenciale in ovire v Sloveniji za vzpostavo krožnega gospodarstva in radikalnega zmanjšanja količin odloženih odpadkov,
 • prikazati razloge za sistemske probleme pri zbiranju in predelavi frakcij odpadkov, za ponovno uporabo izdelkov ter embalaže in poiskati možne rešitve zanje,
 • seznanitev s trendi na področju trajnostnega ravnanja s komunalnimi in drugimi izbranimi vrstami masovnih odpadkov,
 • prikazati možnosti za učinkovitejše in varnejše načine snovne in energetske izrabe odpadkov.

Kakovost zraka

 • okoljska in energetska politika v EU in Sloveniji po Pariški in Berlinski konferenci,
 • predstavitev Energetskega koncepta Slovenije in posledice za kakovost zraka,
 • priprava Nacionalnega podnebnega koncepta in aktivnosti na področju varstva zraka,
 • izmenjava znanja, informacij in izkušenj na področju varstva zraka v podporo odločanju na lokalni in nacionalni ravni,
 • vloga IIoT in IoT na področju zagotavljanja visoke kakovosti zraka v Sloveniji,
 • izmenjava dobrih praks, ki so pomembne z vidika uvajanja zelenega gospodarstva.

KOMU JE NAMENJEN STROKOVNI POSVET:

 • občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
 • lokalnim energetskim agencijam,
 • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih in dimnikarskih podjetij,
 • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov in analiz,
 • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,
 • raziskovalcem s področja snovne in energetske učinkovitosti ter trajnostnega razvoja,
 • raziskovalcem s področja varovanja zraka,
 • nevladnim organizacijam in študentom strok s področja varstva okolja.

Kotizacija

in ostale informacije za udeležence

Prijava in Kotizacija

PRIJAVE sprejemamo do 03.04.2018 in jo lahko oddate:
- elektronsko, tako da izpolnite spletni obrazec
- izpolnjeno prijavnico po elektronski pošti na naslov zegslo20@gmail.com ali bistra@bistra.si
- izpolnjeno prijavnico pošljete po pošti na naslov ZEG, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posvetovanja znaša 200,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 80,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, svečana večerja, gradiva in zbornik

Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 120,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 40,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, svečana večerja, gradiva in zbornik.

Za drugega in tretjega udeleženca (ali več) iz iste organizacije priznamo 10% popust pri kotizaciji.

Za plačilo kotizacije do 6.3.2018 priznamo tudi dodatnih 10 % popusta.

Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov ZEG, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana na TRR SI5605100-8010998337 do 04.04.2018.Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Prenočišče

V ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno prenočišče.

Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti: info@terme3000.si s pripisom imena posvetovanja.

Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.

Prijava

E-PRIJAVA

Organizatorji posvetovanja

organizatorji

Organizacijski odbor:

 • Karel Lipič, predsednik
 • dr. Viktor Grilc, podpredsednik
 • dr. Peter Novak, podpredsednik
 • dr. Niko Samec
 • dr. Filip Kokalj
 • dr. Lučka Kajfež Bogataj
 • dr. Štefan Čelan
 • dr. Klavdija Rižnar
 • dr. Miran Lakota
 • dr. Janez Ekart
 • dr. Marinka Vovk
 • Drago Dervarič
 • mag. Rudi Vončina
 • Franc Cipot
 • Vilko Pešec
 • Jože Leskovar
 • dr. Leo Šešerko
 • Ivan Kukovec

Kontakt

Za morebitne dodatne informacije kontaktirajte:

- Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580, zegslo20@gmail.com

- dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55, bistra@bistra.si

Telefon

Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580
ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55

Naslov strokovnega posvetovanja

Terme 3000 - Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 12
SI-9226 Moravske Toplice
Slovenija

Pokrovitelji

Spoštovani pokrovitelji!

Nacionalni program varstva okolja (do 2030), poleg dolgoročnih usmeritvah varstva okolja, daje velik poudarek krepitvi dialoga in sodelovanju med ključnimi akterji varstva okolja: upravni organi državne in lokalne uprave, NVO in institucijami znanja. Za doseganje ciljev varstva okolja bo potrebno reorganizirati usmerjanje lokalnega in regionalnega razvoja glede okoljskih in drugih relevantnih vsebin z enega mesta na državni ravni.
Kateri sinergijski učinki sodelovanja države in lokalnih skupnosti se lahko pričakujejo? Kakšna je družbena odgovornost lokalnih skupnosti do okolja? Na okoljskem posvetu bomo skupaj poiskali konkretne odgovore na zastavljena vprašanja.
Strokovni posvet je namenjen odgovornim osebam na področju varstva okolja v občinah, podjetjih, raziskovalnih institucijah, šolah, NVO in resornih ministrstvih. Na njej bodo aktivno sodelovali vodilni predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, priznani strokovnjaki iz fakultet, raziskovalnih institucij ter izbranih uspešnih podjetij. Prispevki bodo objavljeni v tiskanem in E-zborniku.

Ob tem dogodku Vam ponujamo priložnost sodelovanja na konferenci v obliki predstavitve vaše dejavnosti na t. i. »okoljski stojnici« (prospekti, brošure, plakati, idr.) in video predstavitvi vašega podjetja ali institucije tekom dvodnevne konference. Vabljeni ste vsi, ki ste posredno ali neposredno povezani z vsebino konference in aktualnimi okoljskimi izzivi v Sloveniji nasploh.

Vabimo vas, da se udeležite dvodnevnega strokovnega posveta, ki bo 5. in 6. aprila 2018 v hotelu AJDA, Moravske Toplice. Izkoristite to priložnost za promocijo svoje dejavnosti.

Obliko sodelovanja lahko izberete med možnostmi, navedenimi v nadaljevanju:

 1. GENERALNI POKROVITELJ – KLASIČNO SPONZORSTVO - 1.500,00 EUR

Logotip pokrovitelja v obvestilih, povezanih s konferenco, zborniku posveta in na pozdravnih panojih. Pokrovitelj ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano, mizo in 10-15 minutno predstavitev dejavnosti podjetja vsem udeležencem posveta. Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

 1. PREDSTAVITEV  DEJAVNOSTI - POKROVITELJ - 600,00 EUR

Predstavitev dejavnosti v času trajanja konference. Vključuje brezplačni razstavni prostor, mizo, roll-up pano, logotip pokrovitelja v obvestilih, zborniku in na posvetu. Razstavljavec lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

 1. RAZSTAVLJAVEC NA POSVETU - 400,00 EUR

Ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano in mizo ter objavljen logotip pokrovitelja v obvestilih in na posvetu.

 1. OBJAVA REKLAMNEGA SPOROČILA V  ZBORNIKU  POSVETA  ALI  ČLANKA
  •  Stranski oglas - 600,00 EUR
  • ½ - stranski  oglas - 350,00 EUR

Glede na 21. letno tradicijo organizacije dogodka in aktualnosti tematike, pričakujemo na konferenci vsaj 120 udeležencev. Zaradi aktualnosti tematike bo drugi dan tudi novinarska konferenca in z njo zastopanost dogodka v medijih. Več informacij o posvetu iz prejšnjih let lahko najdete na: www.gospodarnoinodgovorno.si

ROK za prijavo sponzorstva ali pokroviteljstva posveta organizatorju je 16.marec  2018.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na strokovnem posvetu , kjer bo Vaša priložnost biti častni pokrovitelj posveta !

 

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije
zegslo20@gmail.com ali mobitel 064 253 580.

Zborniki

preteklih posvetovanj

Fotogalerije

preteklih posvetovanj

2018 Moravci - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

1. SEKCIJA: četrtek - 5.april 2018 - Dialog na področju varstva okolja in dobre prakse snovne učinkovitosti

2018 Moravci - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

2. SEKCIJA: petek - 6.april 2018 - Kakovost zraka

2017 Moravci - ODPADKI IN EMISIJE V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA

2017 Moravci - Sodelovanje javnosti v postopkih elektromagnetnih in jedrskih sevanj

2016 Moravci - Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije - 1.dan

2016 Moravci - Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije - večerja

2016 Moravci - Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije - 2.dan

2015 Ptuj - Kako do nič odpadkov v Sloveniji

2015 Ptuj - Zemlja imamo te radi - Modna revija Inovativne obnove rabljenega tekstila

2014 Moravske toplice - Gospodarno in odgovorno

2013 Moravske toplice - Celovito ravnanje z odpadki

2012 Ptuj - Slovenija brez odpadkov